Koncepcja utworzenia firmy windykacyjnej

Idea powołania przedsiębiorstwa windykacyjnego to rezultat wieloletnich prac grupy menedżerów o bogatym dorobku w branży finansowej, konsultingowej i audytorskiej. Na podstawie przeprowadzonych analiz rynku, wielu konsultacji z potencjalnie zainteresowanymi przedstawicielami sektora bankowego i pozabankowego, z ekspertami na co dzień zmagającymi się z zagadnieniami rosnącej pułapki złych zadłużeń, powstał koncept biznesu, którego przesłanką było zaproponowanie kompletnej oferty, zmontowanej z wszechstronnej palety instrumentów finansowych i operacyjnych, łączącej kompetentne i niestandardowe sterowanie portfelami należności z rutyną służb i partnerów operacyjnych.

Z osobistych doświadczeń inicjatorów przedsiębiorstwa widać, iż mniejsze i słabe organizacyjnie jednostki gospodarcze – banki i kasy spółdzielcze, małe banki korporacyjne, instytucje parabankowe i zwykłe przedsiębiorstwa – zmagają się z dużymi problemami w tym temacie, nie potrafiąc lub nie mogąc z przyczyn logistycznych lub prawnych podjąć zmagania z oszukańczymi dłużnikami bardziej twórczo, bez ograniczania się do łatwej i nie bardzo skutecznej drogi komorniczo-sądowej.

pillen zur penisvergrößerung

Nowatorski pakiet produktów i usług, wypracowany przez specjalistów firmy i elastycznie dostosowywany do oczekiwań kontrahenta, umożliwia precyzyjną obsługę podmiotów gospodarczych nie tylko finansowych, lecz także organizacji i jednostek sektora administracji publicznej, fundacji oraz stowarzyszeń, których wspólnym problemem są niespłacane wierzytelności. W szczególności bardzo dobrze rozpoznaje się tu oczekiwania i specyfikę funkcjonowania spółdzielczych przedsiębiorstw finansowych.

Powered By WordPress |